La llibreta de l’editor  

Guillem agafa un llibre de la prestatgeria. Mira la coberta uns segons, li agrada. Comença a fullejar-lo, els seus ulls s’obren. La decisió està presa. Així que tanca el llibre, el sosté entre les mans i camina cap a aquelles llargues cames que té al seu costat.—Mare, vull que em contes aquest. M’agrada molt.Guillem té quatre anys i es troba a una llibreria, amb els seues pares i la seua germana.La mare mira el seu fill amb cara d’estar ben pagada. A l’altra banda de la llibreria, un editor omniscient que és testimoni imaginari d’aquesta escena somriu i [...]