Edita:
Publicacions de la Universitat de València

Direcció: Jesús Peris

Consell de redacció: Francesco Ardolino, Isabel Canet Ferrer, Xisca Castell, Mireia Ferrando, Purificació Mascarell, Meritxell Matas, Júlia Ojeda, Begonya Pozo, Antònia Ramon Villalonga, Rafael Roca i Vicent Usó

Redacció:
C/ Arts Gràfiques, 13 – 46010 València
Tel.: 96 386 41 15 – Fax: 96 386 40 67
E-mail: caracters@uv.es
ISSN: 1132-7820
Dipòsit legal: V-3755-1997

Caràcters és una revista quadrimestral d’informació literària que fou fundada a iniciativa de Vicent Alonso. Durant la seua primera època, fins al 1994, n’aparegueren deu números a càrrec d’un col·lectiu integrat per Vicent Alonso, Vicent Berenguer, Josep Iborra, Vicent Raga i Francesc Pérez Moragón. El seu contingut consistia en informacions de llibres, columnes d’opinió, entrevistes amb escriptors i algunes ressenyes.

A l’octubre del 1997 aparegué el primer número de la segona època, ara editada per l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, amb un equip coordinador format, a més de Vicent Alonso, per Gustau Muñoz i Francesc Pérez Moragón. En aquesta nova etapa, amb un augment de pàgines i una orientació de crítica sistematitzada, Caràcters es consolida com «la revista literària de referència» en català. A partir del número 30 hi apareix formalment als crèdits com a director Vicent Alonso, tasca que, de fet, havia dut a terme des del principi. Posteriorment la dirigí Juli Capilla, i actualment n’és la directora Begonya Pozo. A l’equip de coordinació s’hi han afegit en diversos moments uns altres membres, com ara Jaume Subirana, Txema Martínez, Felip Tobar, Francesc Calafat, Maria Josep Escrivà o Susanna Rafart. D’ençà del número 33, octubre del 2005, la revista passa a ser editada per Publicacions de la Universitat de València.