Existeixen: els anomenem menors tutelats

Autoria: Vicent Flor
Títol: El carrer de baix,
Editorial: Edicions 62, Barcelona, 2022
Pàgines: 332