Soc la filla del teu estar morta

Autoria: Rosa Font Massot
Títol: Esquerda
Editorial: Proa, col·lecció «Els Llibres de l’Ossa Menor», 380, Barcelona, 2022
Pàgines: 77