Com són les dones de les rondalles?

Les rondalles són narracions populars ―tradicionalment se solien transmetre de manera oral― que combinen els elements reals amb els fantàstics i llegendaris. L’origen de les rondalles és incert però se sap que sorgiren en un punt entre Europa i Àsia i que, des d’allà, s’estengueren arreu del món. Així, trobam molts d’elements comuns a les rondalles àrabs i russes, alemanyes o italianes que també són a les nostres. Des de fa molts de segles, les rondalles ―també anomenades contes― ens acompanyen en el dia a dia i a poc a poc van conformant el nostre imaginari col·lectiu [...]