Dossier

La narrativa d’Antoni Vidal Ferrando

Introducció Segons el meu parer, un dels majors problemes dels estudis literaris, tant si són acadèmics com si no ho són és la tendència, cada dia més acusada, a la catalogació. La tendència a centrar una gran part dels esforços de qui analitza una obra o un autor en la seva etiquetació.Talment com si, convertits ens entomòlegs, la funció i l’objectiu fonamental d’un estudi literari consistís a aconseguir posar-hi una etiqueta, a adscriure l’obra o l’autor en una categoria determinada. I, com més específica, millor. Com si pràcticament en reeixir-hi, ja tinguéssim la major de la feina [...]

2022-11-10T09:36:57+00:0020 d'octubre de 2022|Categories: número 95, Dossier|Tags: |

Calvari: l’evangeli segons un altre de tants

La inspiració o la recreació neotestamentàries han estat freqüents a la poesia mallorquina de la segona meitat del segle XX. El 1950 va aparèixer Quatre poemes de Setmana Santa, d’un jove Blai Bonet. Alguns anys més tard, el 1967, Bonet ens va donar L’Evangeli segons un de tants, en un poema del qual Jesús crucificat diu que els dos lladres que l’acompanyen al Gòlgota «em feien més companyia que no el Pare». El 1961 havia arribat Via crucis, de Llorenç Moyà, un aplec de setze sonets en què cada estació del camí de Jesús es resol [...]

2022-11-10T09:25:34+00:0020 d'octubre de 2022|Categories: número 95, Dossier|Tags: |

Dels laberints de la literatura

Baldament acceptem que allò que escrivim és el producte de la nostra realitat personal i que els espais vitals de cada autor condicionen la seva literatura perquè, d’una manera o l’altra, condicionen la seva nòmina d’anhels, de creences, de pors, de fantasies, d’insatisfaccions o de lleialtats, tot plegat no és cap obstacle que impedeixi que els escriptors renunciem al nostre objectiu d’explicar el món i de capbussar-nos fins els espais més abismals de la condició humana. Sempre he trobat que tota l’extensió de univers cap dins un singló de raïm o dins la mà d’un infant. [...]

2022-11-10T09:30:44+00:0020 d'octubre de 2022|Categories: número 95, Dossier|Tags: |

Un cap de cantó on hi neixen versos

Hi ha al migjorn de l’illa de Mallorca tancats de pedra, amb ametllers i blat. Or daurat que impregna a les genives de la gent una manera de parlar, de respirar. Una lluentor que envermelleix la pedra. Una màgia que fa reblir de versos la petita vila de Santanyí. «I envelliré parlant-vos / de meravelles, del que estim, enigmes, / somnis, fracassos. Altra cosa no / anhel, car, de tots els plaers, l’amor / és el confí i el mot és el miracle.» Amb aquesta citació del mateix Antoni Vidal Ferrando (Santanyí, 1945) s’obri el llibre [...]

2022-11-10T09:33:41+00:0020 d'octubre de 2022|Categories: número 95, Dossier|Tags: |