Calvari: l’evangeli segons un altre de tants

La inspiració o la recreació neotestamentàries han estat freqüents a la poesia mallorquina de la segona meitat del segle XX. El 1950 va aparèixer Quatre poemes de Setmana Santa, d’un jove Blai Bonet. Alguns anys més tard, el 1967, Bonet ens va donar L’Evangeli segons un de tants, en un poema del qual Jesús crucificat diu que els dos lladres que l’acompanyen al Gòlgota «em feien més companyia que no el Pare». El 1961 havia arribat Via crucis, de Llorenç Moyà, un aplec de setze sonets en què cada estació del camí de Jesús es resol [...]