El teatre cinematogràfic de «Morir (un moment abans de morir)» de Sergi Belbel versus la teatralitat filmada de «Morir(o no)» de Ventura Pons

L’any 1994 a Catalunya el cinema, la televisió i el teatre deixaren de recelar-se. El catalitzador fou Poblenou. La decisió de TV3, d’escollir J. M. Benet i Jornet per dirigir l’equip de guió de la telenovel·la, a fi de prestigiar un gènere considerat alienant, aconseguí a més d’un èxit incontestable, posar en el focus mediàtic la dramatúrgia catalana fins llavors a recer de la Sala Beckett o de l’Aula de Teatre de la Universitat Autònoma de Barcelona, però amb ganes de fer-s’hi un lloc. Aquest fet junt amb l’interès de l’Administració de dissenyar estratègies per consolidar la [...]