El país de Fuster

Autoria: Salvador Ortells Miralles i Francesc Pérez Moragón
Títol: Joan Fuster. D’un temps, d’un país (1922-1992)
Editorial: IAM-CVEI, València, 2022
Pàgines: 500