El despertar i altres relats: personatges femenins al marge del comú

Autoria: Kate Chopin. Traducció de Xavier Pàmies
Títol: El despertar i altres relats
Editorial: l’Altra Editorial, Barcelona, 2023
Pàgines: 220