Els escrits de crítica cultural de Joan Fuster

Salvador Ortells, Francesc Pérez Moragón, eds. Joan Fuster Escritos de crítica cultural Publicacions de la Universitat de València, València, 2022 395 pàgs. Un dels efectes més positius que està tenint la celebració de l’Any Fuster, potser l’únic, és la reedició d’alguns dels seus llibres en volum solt, com ara el Diari 1952-1960 o Consells, proverbis i insolències, l’aparició de nous volums de l’Obra completa o la traducció a altres llengües d’algunes de les seues obres. En la part negativa, constatem la insistència rutinària de molts dels seus glossadors a enganxar a Fuster una sèrie d’etiquetes que ho [...]