Autoria: Antoni Ferrando
Títol: Antoni Ferrando Llorente i Blasco Ibáñez. Entre la política i la literatura
Editorial: Institut Alfons el Magnànim, València 2021
Pàgines: 292

Antoni Ferrando acaba de publicar un llibre important. Ho és pel pes dels dos personatges que hi analitza, per la impecable tasca de documentació en què sustenta el seu estudi i per la claredat expositiva amb què el presenta. Llorente i Blasco Ibáñez. Entre la política i la literatura és un molt bon llibre sobre els contactes entre dos tòtems de la història valenciana que no necessiten presentació. Sobre ells, Ferrando llança una contundent premissa inicial: «Tots dos van contribuir decisivament a consolidar la satel·lització de la vida cultural i política valenciana de l’època respecte de l’espanyola». Llegida l’argumentació posterior, la veritat és que es fa molt difícil contradir-lo.

L’inici ens situa. Es tracta d’una visió panoràmica del paisatge cultural i polític de l’últim quart del vuit-cents amb molta correcció acadèmica, molta definició aclaridora i molta preocupació per no desorientar el lector no especialitzat: què fou la Renaixença, què no fou, qui l’oxigenà i qui l’ofegà, etcètera. A partir d’ací comença una repassada exhaustiva de la bibliografia produïda sobre tots dos personatges i sobre la seua relació, com també de la producció periodística que l’un i l’altre publicaren, respectivament, a El Pueblo i Las Provincias. És una ullada intensiva que evita, això sí, circumloquis farragosos i excessos erudits. S’agraeix. La prosa és efectiva i el relat que construeix amb tot aquell material, molt il·lustratiu. L’exemple immillorable és el monumental debat que esclatà entre ells alhora que ho feia la crisi de Cuba.

Paradoxalment o no, tots dos volien solucionar-la de la mateixa manera: a tirs. El matís, com bé rescata l’autor, era que Blasco es queixava que a ultramar anaven a morir els pobres només, perquè els rics pagaven l’exempció d’anar-hi: «¡Que vayan todos: pobres y ricos!», cridà en algun dels seus memorables articles polítics. Llorente, en canvi, beneïa totes les aportacions a tan gloriosa i caríssima missió, ja foren els impostos o la vida. Els seus preciosos i patrioters versos de Cartes de soldat sancionen aquesta idea. En aquelles línies, Llorente parlava d’un jove de Benicolet que escrivia a sa mare, primer ferit i més tard ja moribund. Existí? Sembla que cal descartar-ho, diu Ferrando, fill del mateix poble de la Vall d’Albaida. Un dels vuit punts del llibre el dedica precisament a l’estudi lingüístic del poema, segurament la part més específica i purament acadèmica del paper, que acaba la seua primera part ací.

La segona se centra en la llengua. La que volia l’un i la que volia l’altre. L’autor col·loca cadascú al seu lloc i em sembla que ho fa sense molts dels tics que han marcat el segle xx per aquest cantó, com les justificacions amb Blasco o els excessos crítics amb Llorente. Proposa, simplement, un balanç sense manies. I el fonamenta. Blasco no sentí mai interés real pel valencià, que veia com un «dialecto» a sacrificar en l’altar del progrés, mentre que Llorente sí que en sentí, però sense atrevir-se mai a anar més enllà de la línia que marcaven les circumstàncies. Ferrando explica transparentment els perquès de l’assumpte. Llegir-lo és entendre’ns, també