Sergi Belbel, capdavanter de la paraula

Una de les figures més destacades del teatre català és, sens dubte, la del dramaturg Sergi Belbel (Terrassa, 1963). De fet, a les darreries del segle passat, a finals dels anys huitanta i principis dels noranta, Sergi Belbel, junt amb Lluïsa Cunillé i Pere Peyro, entre d’altres, va renovar l’escena teatral, en situar la paraula dramàtica, pràcticament, com a protagonista del text i, per extensió, de l’espai escènic. Cal dir que aquesta renovació, en certa mesura, va trobar en la Sala Beckett i en l’Institut del Teatre el suport per esdevenir una realitat, cosa que, pel [...]