Jaume Vidal Alcover: El centenari d’un autor polièdric

El 29 de maig de 1923 es compliren cent anys del naixement de Jaume Vidal Alcover. L’efemèride ha comptat amb dos fets rellevants: el primer ha estat la publicació per Adia Edicions de la Poesia completa (1952-1991), a cura de Joan Cavallé, amb un pròleg de Magí Sunyer i un epíleg d’Odile Arqué; el segon, la celebració d’una jornada de la Càtedra Josep Anton Baixeras de la Universitat Rovira i Virgili, que s’ha exportat en forma de conferències a Mallorca, tant a la Universitat de les Illes Balears com a diversos municipis de l’illa de la mà [...]