Mig segle d’un referent cultural indispensable: els Premis Octubre

La funció dels premis literaris varia segons les coordenades de temps i espai i les dimensions de cada comunitat lingüística. Mentre imperava la Galàxia Gutenberg, autors i obres premiats ostentaven un valor referencial, en gran part esvaït en els registres del ciberespai. Avui els premis literaris són grans aparadors mediàtics, espectacles més vinculats al branding i a una certa cultura de masses que al debat sobre els valors estètics o el cànon literari. Val a dir que en les magnituds de llengües grans com l’anglés o l’espanyol, els premis pertanyen a l’economia d’escala, lluny del rang més [...]