Final d’etapa a Balears

La preocupació, a hores d’ara, és real i justificada. Els darrers canvis polítics a les Illes Balears fan témer que s’acabi la progressió sostinguda que havien tingut les arts escèniques a les Balears des de fa poc més d’una dècada. Per situar-nos ràpidament, un petit resum de la història d’aquesta progressió fins avui. L’eclosió teatral que es viu actualment ha estat fruit de diversos factors que varen començar devers el 2007, amb la creació de l’ESADIB, la regularització de les produccions de ficció d’IB3 i les polítiques de suport a la creació impulsades pel Consell de [...]