La textura inacabada del real

Autoria: Marina Garcés
Títol: Un món comú
Editorial: Tigre de Paper, Manresa, 2022
Pàgines: 174