El teatre universitari en els orígens de Sergi Belbel

Hi ha un fantasma que recorre les universitats d’arreu, un espectre que tradicionalment havia estat l’epicentre de la vida cultural i formativa dels seus estudiants i que, malgrat generar un soroll amb repercussions extra muros i ser un motor de pensament lliure i esperit crític, mai ha necessitat figurar en els programes docents oficials per a mostrar la seva potència, només la complicitat i el suport de la seva comunitat: el teatre universitari. Avui, però és viu un període de decadència a causa de la progressiva mercantilització de l’ensenyament superior, que presenta com a model exitós [...]