La ironia i l’ambigüitat com a forma de vida (una interpel·lació a l’autor)

Autoria: Antoni Nomen
Títol: Ja no és ahir i encara no és demà
Editorial: Edicions 96, 2022
Pàgines; 40