La identitat lingüística i cultural en la ment d’un assassí

Autoria: Sergi Belbel
Títol: Morir-ne disset
Editorial: Proa. Grup 62, Barcelona, 2022
Pàgines: 219