Al llarg de la meva infantesa i adolescència tenir una biblioteca a prop va ser un dels vectors essencials que orientà la meva vida i es convertí en un impuls que em possibilità un futur millor. Llegir dona arrels i dona ales, i això és justament el que necessiten els nostres infants d’avui, immersos en una societat multicultural, complexa i instal·lada en la immediatesa. Llegir un llibre és un viatge plaent, però també suposa un esforç, un acte personal i intransferible, que pot ser compartit però no delegat. Un país com el nostre, que presumeix d’estar entre els més avançats del món té ―encara massa sovint― unes biblioteques escolars que deixen molt que desitjar. Des de fa anys s’està treballant en la millora d’aquestes mancances però hi calen moltes coses: finançament, formació, fons i, sobretot, voluntat política. La biblioteca ―com bé diu el mestre Jaume Centelles― ha de ser «el cor de l’escola», un lloc de trobada, de plaer, d’aprenentatge, un punt de connexió del col·legi i el seu entorn, un espai viu que tota la comunitat educativa senti com a seu. Aquest servei escolar ha d’acomplir totes aquestes funcions de manera professional i continuada, per evitar que la biblioteca funcioni «per casualitat». Sovint la biblioteca escolar es vincula a un docent determinat i quan aquesta persona deixa de tenir-ne cura el projecte s’ensorra i desapareix.

D’altra banda, a la biblioteca escolar hi ha d’haver un fons ben seleccionat i que no sigui obsolet ni estigui excessivament envellit, que resulti atractiu, divers i engrescador. El bagatge literari dels docents encarregats de la biblioteca també és essencial, no podem seleccionar adequadament les lectures des del desconeixement o les presses. Per això necessiten haver llegit en profunditat i haver-se format per tenir criteris sòlids a l’hora de valorar una obra en tots els seus aspectes (literaris, gràfics, de qualitat d’edició, etc.). Unes nocions d’història de la literatura infantil i juvenil universal els seran de gran ajuda per valorar i contextualitzar. A la biblioteca de l’escola hi hem de convidar els joves lectors per viure, per estimar i per aprendre. Per viure els llibres (en llegir-los), per estimar els llibres (en gaudir-los) i per aprendre d’ells, en un procés constant d’enriquiment personal. Acompanyar els nostres alumnes pel bosc frondós de la literatura és una bella aventura, però no és fàcil ni està exempta de riscos, de treballs i de fatigues. La biblioteca escolar, com un llumeneret blau, podrà ajudar a fer dels alumnes persones amb un patrimoni cultural i humà més sòlid i més compromès. Serà la seva ―i la nostra― millor inversió de futur.