Una educació sexual per al segle XXI

Autoria: Carlota Coll Gutièrrez i Laura Arcarons Martí
Títol: Sexualitat en joc
Editorial: Sembra Llibres, València, 2021
Pàgines: 177