Page 1 - Numero 89
P. 1

CARACTERS 89definitiva 1-1:maqueta 39. 4.qxd 8/5/20 18:39 Página 1
            ´
            ES UNA REVISTA DE LLIBRES
                            I AQUEST N’ES EL NUMERO 89
                                        ´
                                               ´
              Entrevista a Maria Lacueva, per Purificació Salvador Ferrer Alemany: «Ribera-Heras o de l’ad-
              Mascarell.                  miració» (so bre Ribera i jo: Un diari, d’Artur
              Articles de Clara Berenguer, Fanny Tur, Vicent Usó, Heras).
              Josep Vicent Frechina, Katiuscia Darici...  Maria Josep Escrivà:«No hi ha bocí de terra que
              Voro Contreras:«Dolor, alegria i tresors inesperats a no amague alguna cosa formidable» (so bre
              l’Àfrica» (so bre Indestructibles, de Xavier Aldekoa). Històries naturals, de Martí Domínguez).
              Vicent Almela i Artíguez: «Una violència omnipre- Ivan Brull: «Temps i psique» (so bre La gota negra,
              sent» (sobre Orestes a Newtown, d’Elies Barberà). de Cèlia Sánchez-Mústich).
              Lourdes Toledo: «Aurora Bertrana, ara més que mai». Àngels Moreno tria Louise Dupré.

                          Pàgines centrals dedicades a Isidor Marí


                                  `
                          SEGONA EPOCA - 2019
   1   2   3   4   5   6